Archiv rubriky: Rozhovory s učiteľmi

Rozhovory s učiteľmi Mgr. Peter Pallo

Mgr. Peter Pallo

Učiteľ, ktorý zabáva a súčasne efektívne vzdeláva deti. Mgr. Peter Palla, učiteľ z Cirkevnej základnej školy Rudolfa Dilongav Trstenej Práca s deťmi je v súčasnej škole čoraz náročnejšia. Po roku 2000 sa objavilo mnoho žiakov, ktorí vedia o technických vymoženostiach doby viac ako mnohí dospelí, učiteľov nevynechávajúc. Pravdu povediac, zatiaľ čo v klasických vedomostiach a …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi PhDr. Helena Hanuliaková

PhDr. Helena Hanuliaková

Prezidentka nemčinárov PhDr. Helena Hanuliaková, prezidentka Medzinárodného zväzu učiteľov nemeckého jazyka O kvalite nášho školstva išiel v minulosti vo svete dobrý chýr. Z medzinárodných súťaží a olympiád však nosili ocenenia predovšetkým študenti. Učiteľom sa otvorili dvere do sveta a svojich odborných medzinárodných organizácií fakticky len nedávno. A čuduj sa svete. V medzinárodnej konkurencii sa nestratili …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi PaedDr. Jozef Olos

PaedDr. Jozef Olos

Chcem, aby boli naši žiaci pripravení na život. PaedDr. Jozef Olos, riaditeľ Základnej školy v Ľubochni Základnú škola s materskou školou v Ľubochni navštevujú deti z Hubovej, Kraľovian, Ľubochne, Rojkova, Stankovian a zo Švošova. Cieľom učiteľov je vychovať z nich slušných, citlivých a vzdelaných ľudí, ktorí budú vedieť vykročiť v živote tým správnym smerom a …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi RNDr. Eva Danišová

RNDr. Eva Danišová

Múdrosť skrytá v knihách RNDr. Eva Danišová, odborníčka na edičnú učebnicovú politiku v školstve Popri platoch učiteľov, prevádzkových nákladoch, nákladoch na rekonštrukciu a výstavbu škôl tvoria ďalšiu významnú výdavkovú položku v rozpočte školstva náklady na učebnice. O ich tvorbe i stratégii vydávania sme sa porozprávali z pracovníčkou zodpovednou za túto oblasť RNDr. Evou Danišovou z …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Ing. Ľubomír Kovaľ

Ing. Ľubomír Kovaľ

Spokojný žiak, spokojný učiteľ, úspešný absolvent. Ing. Ľubomír Kovaľ, riaditeľ Strednej odbornej školy stavebnej v Bratislave Na Slovensku pôsobí približne 112 000 spoločností a živnostníkov, ktorých primárna činnosť je Stavebníctvo. Z nich je približne 10 000 z Banskobystrického kraja, 11 000 z Bratislavského, 9 000 z Košického, 12 500 z Nitrianskeho, 19 000 z Prešovského, …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc.

Doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc.

Vo výchove je najdôležitejšia láska a náročnosť. Doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc. vysokoškolský pedagóg Rodina Miloty a Mirona Zelinovcov je na Slovensku najmä v pedagogickej obci dostatočne známa a populárna. Obaja sú špičkovými pedagógmi, dlhé roky sa venujú otázkam výchovy a vzdelávania. O tom, ako vychovávali svoje deti, aký bol ich hodnotový základ sme sa …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Mgr. Mária Peláková

Mgr. Mária Peláková

Talentované a nadané deti sú našim bohatstvom. Mgr. Mária Peláková, zástupkyňa riaditeľa, Základná škola s triedami pre talentované deti Bardejov Na začiatok treba povedať, že všetky deti sú bohatstvom národa. Tie talentované a nadané však môžu v niektorých oblastiach posunúť svet výraznejšie dopredu – aj pre nás ostatných – obyčajnejších ľudí. Keď sa v roku …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Ing. Henrieta Crkoňová

Ing. Henrieta Crkoňová

Skutočným učiteľom sa človek stáva najmä praxou a ďalším vzdelávaním. /rozhovor s Ing. Henrietou Crkoňovou, generálnou riaditeľkou Metodicko – pedagogického centra/ Kľúčovou inštitúciou pre ďalšie vzdelávanie učiteľov je Metodicko-pedagogické centrum ( ďalej MPC) so sieťou svojich pracovísk v jednotlivých krajoch Slovenska. Metodicko-pedagogické centrum sa zrodilo na základni, ktorú postavili v minulosti také inštitúcie, akými boli …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi PhDr. Romana Kanovská

PhDr. Romana Kanovská

Kvalitu školy treba merať. PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní Nový zákon o výchove a vzdelávaní priniesol niekoľko zásadných zmien v našom vzdelávacom systéme a pripravil procesy reformných zmien v oblasti vzdelávania a výchovy. K zásadným novinkám patrí aj vytvorenie Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. O jeho poslaní, úlohách i stave už uskutočnených …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Mgr. Iveta Rajčániová

Mgr. Iveta Rajčániová

Dobrá škola a dobrý učiteľ sú veľkým darom Mgr. Iveta Rajčániová, riaditeľka Základnej školy v Nových Zámkoch Viesť školu je náročná, ťažká, zodpovedná ale dôležitá úloha. Len pred nedávnom bola vymenovaná za riaditeľku Základnej školy na ulici Gábora Bethlena v Nových Zámkoch Mgr. Iveta Rajčániová. Pedagogička s dlhoročnou praxou, zanietený človek pre dobú výchovu a …

Viac… Read More