Archiv rubriky: Rozhovory s učiteľmi

Rozhovory s učiteľmi PhDr. Jarmila Bachanová

PhDr. Jarmila Bachanová

Dnešné deti nie sú zlé, sú len také, akí sú ich rodičia. Mgr. Jarmila Bachanová, riaditeľka Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre Napriek tomu, že cez Modru nechodia vlaky, lebo predkovia dnešných mešťanov nechceli, aby sa im po chotári preháňali oceľové tátoše, je toto mesto nazývané aj mestom škôl a centrom kultúry na západnom Slovensku …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Mgr. Zuzana Sedláčeková

Mgr. Zuzana Sedláčeková

O úspech vo výchove a vzdelávaní sa musíme dobre starať. (rozhovor s Mgr. Zuzanou Sedláčekovou, riaditeľkou Základnej školy Slobodného slovenského vysielača, Banská Bystrica) Základná škola Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici nemá o prominentné návštevy v posledných rokoch núdzu. Po ministroch Martinovi Froncovi a Eugenovi Jurzycovi , stretnutí riaditeľky s Dušanom Čaplovičom otvoril nový školský …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Mgr. Dagmar Kotolesová

Mgr. Dagmar Kotolesová

Hosťujúci učiteľ a jeho cesty k úspechu /rozhovor s Mgr. Dagmar Kötelešovou, hosťujúcou učiteľkou na Základnej škole s materskou školou v Slovenskom Komlóši v Maďarsku/ Cesty učiteľské sú nevyspytateľné. Jedného to zaveje rovno do vlastného mesta, či obce, iného desiatky kilometrov ďalej. Niektorých dokonca aj do zahraničia. Nášho hosťa dokonca až 400 kilometrov južne od …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Mgr. Zuzana Lauková

Mgr. Zuzana Lauková

Slovenský ostrov na juhu Maďarska /Čo je nového na Základnej škole s materskou školou v Slovenskom Komlóši u jej riaditeľky Zuzany Laukovej/ Jednou zo spektra slovenských národnostných národnostných škôl v Maďarsku patrí aj Základná škola s materskou školou v Slovenskom Komlóši. O tom, akými problémami žije táto škola 400 kilometrov južne od Bratislavy, sme sa …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Prof. RNDr. Ondrej Šedivý

Prof. RNDr. Ondrej Šedivý

O škole a učiteľovi Prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc., vysokoškolský učiteľ K významným osobnostiam slovenského školstva v oblasti matematických vied patrí prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. V Obzoroch matematiky, fyziky a informatiky vyšiel v prvom čísle v roku 2006 rozhovor, v ktorom výstižne a hlboko ľudsky formuloval viacero myšlienok o škole a učiteľovi, ktoré majú …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Mgr. František Baloha

Mgr. František Baloha

Na každú chorobu jestvuje liek – aj na slabých žiakov, alebo, Učenie neprebieha v škole, ale v hlave žiaka. Mgr. František Baloha, bývalý riaditeľ školy v Závadke nad Hronom Nazvali ho „majster pedagogiky“. Chlap, ktorý zviazal svoj osud s dedinou na Horehroní Závadkou nad Hronom. Pedagóg, skutočne každým „cólom“. Z učiteľa, ktorý začal učiť v …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Mgr. Ľubica Daneková

Mgr. Ľubica Daneková

Deti sú ako „špongia“ na múdrosť a dobro. Mgr. Ľubica Daneková, riaditeľka Základnej školy v Bratislave V Bratislave na Odborárskej ulici je Základná škola, ktorá prežila nielen monarchiu, prvú republiku, prvú i druhú svetovú vojnu, socialistické obdobie ale žije svoj plnohodnotný pedagogický život i dnes. Jej triedami prešli tisícky žiakov i stovky učiteľov. Riaditeľkou školy …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Doc. RNDr. Viera Uherčíková

Doc. RNDr. Viera Uherčíková

Matematika nás učí, ako rátať v živote so všetkým. Doc. RNDr. Vieru Uherčíkovú, CSc. vysokoškolská učiteľka Mnohí ju poznajú ako vysokoškolskú učiteľku Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ďalší ako autorku množstva učebných pomôcok, iní z viacerých podujatí, ktoré organizuje pre žiakov základných a stredných škôl. Ďalší zasa vedia, že je aj …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi PaedDr. Melánia Dubínyová

PaedDr. Melánia Dubínyová

Mgr. Melánia Dubíniová, školská inšpektorka v Banskej Bystrici Bez poézie by sme boli iba veci tohto sveta…. Mgr. Melániu Dubínyovú poznám dvadsať rokov. Prvý krát som ju stretol na Chalupkovom Brezne, najväčšom pedagogickom podujatí umeleckej tvorivosti učiteľov u nás. Učila na materskej škole tejto horehronskej metropoly a očarovala poroty svojim umeleckým prednesom. Časom sa stala …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Mgr. Dušan Jedinák

Mgr. Dušan Jedinák

Učiteľ merby. Mgr. Dušan jedinák, námestník ministra školstva v rokoch 1991-2, učiteľ matematiky Od začiatku júla 1991 do konca júna 1992 patril k novým (ponovembrovým) úradníkom na MŠMŠ v Bratislave. Z riaditeľa gymnázia v Topoľčanoch sa stal námestníkom ministra školstva pre základné a stredné školy. Mgr.Dušan Jedinák, ktorého pozná verejnosť ako zanieteného učiteľa školskej matematiky …

Viac… Read More