Prof. PhDr. Eva Gajdošová, CSc.

Škola musí byť pre deti i učiteľov priateľským prostredím. Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., psychológ Keď som pripravoval rozhovor s prof. PhDr. Evou Gajdošovou, PhD. Vláda SR práve rokovala o Národnej stratégií na ochranu detí pred násilím. Už v januári bola v jej programe Správa o stave školstva, kde rezonovala taktiež veľmi silne najmä téma … Pokračování textu Prof. PhDr. Eva Gajdošová, CSc.