Rozhovory s osobnosťami Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

Človek nie je majiteľom sveta, je iba jeho večným podnájomníkom (rozhovor s prírodovedcom, spisovateľom a dlhoročným spolupracovníkom Rodiny a školy doc. Ing. Miroslavom Sanigom, CSc.) Spolupracovníkom Rodiny a školy je už dlhé roky, naši čitatelia sa vždy tešia na jeho príspevky a perokresby o obyvateľoch Slovenska zo živočíšnej ríše. Žije v Liptovských Revúcach, ale svoju …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami Prof. Jaromír Pastorek, DrSc.

Prof. Jaromír Pastorek, DrSc.

Kľúčovým pilierom vedy sú vždy vedomosti. Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. vedec „Človek bez snov je veľmi ochudobnený a vedec, ten nesmie nikdy prestať snívať“ prof. Jaromír Pastorek Narodil sa v Nových Zámkoch, po skončení štúdia biochémie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave nastúpil v roku 1982 do Virologického ústavu SAV, kde spolu s manželkou, …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami Mgr. Viera Dobiášová

Mgr. Viera Dobiášová

Deťom to najlepšie. Mgr. Viera Dobiášová, šéfredaktorka detského časopisu Málokto dnes pochybuje o tom, že základy úspechu človeka sa kladú už v jeho útlom veku. Narodiť sa na správnom mieste a v správnej rodine, zdediť po predkoch dobrú „fasádu“ a od Boha byť obdarený nadaním, tomu sa hovorí takmer dokonalé šťastie. Nie všetkým sa to …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami Ing. Peter Lisý

Ing. Peter Lisý

Jazyky v našej celoživotnej výbave. Ing. Peter Lisý, PhD., manažér vzdelávania v oblasti cudzích jazykov Cestu ku vzdelaniu i uplatneniu v živote nám doširoka pomáhajú otvoriť popri odborných vedomostiach a kompetenciách aj cudzie jazyky. O ich význame a možnostiach zlepšenia jazykovej výbavy človeka dnes hovoríme s Ing. Petrom Lisým, PhD. Po štúdiách na Wirtschaftsuniversitat Wien, …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami PhDr. Tatiana Lesayová

PhDr. Tatiana Lesayová

Rozhodujúci pre náš život je spôsob komunikácie. PhDr. Tatiana Lesayová, psychologička, protokolaristka V roku 1994 – 1995 bola riaditeľkou Odboru starostlivosti o učiteľa na Ministerstve školstva SR. Rozhľadená, múdra, pokojná žena. V tom čase sa pracovalo na mnohých nových veciach, ktoré sa týkali najmä projektu Konštantín z ktorého mnohé prvky oživili naše školstvo. Potom zmenila …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami Ing. Martin Huba

Ing. Martin Huba

Šach na školách (rozhovor s Ing. Martinom Hubom, predsedom Slovenského šachového zväzu) Stretli sme sa ešte v minulom školskom roku na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Práve išiel na dohodnuté stretnutie s ministrom školstva. Cieľom bolo získať podporu projektu, do ktorého sa Slovenský šachový zväz zapojil. • Čo je cieľom projektu „Šach …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami Ing. Pavel Ondek

Ing. Pavel Ondek

Učitelia potrebujú pre svoju prácu lepšie podmienky Ing. Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ing. Pavel Ondek pochádza z Raslavíc v bardejovskom okrese. Vyštudoval Strojnícku fakultu na Vysokej škole technickej v Košiciach, urobil si doplnkové pedagogické štúdium a absolvoval funkčné štúdium …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami PhDr. Drahoslav Machala

PhDr. Drahoslav Machala

Milovať Slovensko. Mgr. Drahoslav Machala, spisovateľ a publicista Drahoslav Machala sa narodil v Zemianskom Podhradí (1947), v ktorom účinkovali významní slovenskí národovci Ladislav Paulíny, Samuel Štúr (brat Ľudovíta), Jozef Ľudovít Holuby, Vladimír Rizner, ale aj rodina Ostrolúckych. Celý život pôsobil ako novinár a reportér, prešiel viacerými redakciami až na post generálneho riaditeľa Národného literárneho centra. …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami Mgr. art. Juraj Benčík

Mgr. art. Juraj Benčík

Svet je jedna veľká scéna, ktorá potrebuje múdrych a dobrých ľudí … Mgr. art. Juraj Benčík, mím, klaun a herec Je absolventom herectva Vysokej školy múzických umení, účinkoval v súbore divadla Aréna u profesora Milana Sládka. Zúčastnil sa na mnohých významných medzinárodných podujatiach a pracoval v mnohých výnimočných projektoch doma i v zahraničí. Svetobežník a …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami PhDr. Vladimíra Komorovská

PhDr. Vladimíra Komorovská

Namiesto sťažností na nepriazeň treba tvrdo pracovať PhDr. Vladimíra Komorovská , spisovateľka a prekladateľka Čitatelia ju poznajú ako dlhoročnú prispievateľku pedagogických periodík Rodina a škola a Učiteľské noviny i ako autorku mnohých výborných prekladov francúzskej proveniencie, zainteresovanejší znalci literatúry aj ako spisovateľku. Je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde získala vedomostný potenciál k svojej …

Viac… Read More