Hovorcovia učiteľov

Hovorcovia učiteľov

Hovorcovia učiteľov

Niektoré veci tohto sveta berieme ako samozrejmosť, ako niečo, čo tu odjakživa bolo, je a zostane, K takým patrí aj škola. Je síce pravdou, že jej úloha je od konca stredoveku v živote nezastupiteľná a nenahraditeľná, ale z dejín vieme, že s vývojom spoločnosti sa menia jej úlohy, význam i postavenie v spoločnosti.

Škola totiž nie je iba miestom, kde sa dieťa vzdeláva. Je hlavne miestom, kde žije podstatnú časť dôležitého obdobia svojho života. Obdobia, kedy sa v procese búrlivých fyzických a psychických zmien formuje jeho osobnosť. Bez nadsázky možno povedať, že i základ jeho budúcich životných úspechov, či prehier. Od jeho fyzického a duševného zdravia, od jeho morálky, preferovaných mravných noriem, vzťahu a lásky k ľuďom, životu i prírode sa budú odvíjať budúce problémy a stav tohto sveta. Od dnešných detí bude zanedlho závisieť svet. Od toho, ako ich na jeho spravovanie pripravíme bude závisieť nielen náš vlastný osud, ako osud odchádzajúcej generácie, ale aj budúcnosť detí, dnešných detí a ďalších nových generácií. V tejto súvislosti je dôležité pripomínať si známe pedagogické pravdy:

Ak žije dieťa v karhaní, naučí sa odsudzovať,
ak žije dieťa v nepriateľstve, naučí sa útočiť,
ak žije dieťa v posmechu, naučí sa vyhýbavosti.
Ale, ak žije dieťa v povzbudzovaní, naučí sa smelosti,
ak žije dieťa v tolerancií, naučí sa trpezlivosti,
ak žije dieťa s pochvalou, naučí sa oceňovať,
ak žije dieťa v poctivosti, naučí sa spravodlivosti,
ak žije dieťa v bezpečí, naučí sa veriť,
ak žije dieťa prijímané a obklopované priateľstvom,
naučí sa hľadať vo svete lásku.

Pravdaže, žiak nemôže byť iba nástrojom pedagogických a vzdelávacích pokusov, ale predmetom vedeckých a overených, odskúšaných krokov majstrov vzdelávacích a výchovných procesov. Niet iného pre ľudstvo, tak dôležitého povolania, ako je učiteľské. Je preň charakteristické, že v prípade pedagogických omylov to má nedozierny dopad na náš život. Nie nadarmo sa hovorí: „Zatiaľ, čo lekárske omyly sú pochované niekoľko metrov pod zemou, tie pedagogické chodia denne medzi nami !“

Počas štúdia vedie pedagóg svojho žiaka od etapy neistoty k pozícií samostatného nezávislého jedinca, ktorý si je vedomý svojich kvalít a dokáže zaujať miesto, ktoré mu patrí. Je úžasné sledovať očami pedagóga, ako sa vám do múdrosti i krásy ducha rozvíja váš žiak. Z časti to pripomína pozíciu poľnohospodára. Zasadené semiačko sa pri dobrej starostlivosti rozvinie do podoby krásneho stromu, či kvetu.

Učiteľ nielen vzdeláva, ale vedie mladého človeka k náročným cieľom, učí ho odlišovať správne od nesprávneho, plytké od hlbokého, učí ho vidieť krásu a pravdu, ľudskosť a humanitu. Jeho cieľom je vychovať a vzdelať svojho žiaka, aby bol rozumnejší, zodpovednejší, slušnejší, čestnejší, ako iní mladí ľudia. Učiteľa napĺňajú spokojnosťou i radosťou takmer vždy úspechy jeho žiakov, každé ich víťazstvo a dobrý skutok.

Najväčším šťastím žiaka je, ak ho učiteľ naučí byť jeho hovorcom.