Archiv rubriky: Rozhovory s učiteľmi

Rozhovory s učiteľmi Otčenáš dobrého učiteľa

Otčenáš dobrého učiteľa

Žiak je neopracovaný drahokam, ktorý ti zverili rodičia, aby si im z neho vybrúsil diamant Žiaden chybný krok vo výchove a vzdelávaní už nebudeš môcť opraviť Zachádzaj so žiakom citlivo a premyslene, hľadaj najlepšiu cestu jeho zdokonaľovania Buď nesmierne trpezlivý, postupuj múdro Veľa študuj a konzultuj, spolupracuj s ostatnými učiteľmi, rodičmi, odborníkmi na výchovu a …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi List Abrahama Lincolna učiteľovi svojho syna

List Abrahama Lincolna učiteľovi svojho syna

List Abrahama Lincolna učiteľovi svojho syna Viem, bude sa musieť učiť, že všetci ľudia nie sú spravodliví, že všetci ľudia nie sú úprimní. Učte ho však tiež, že ku každému ničomníkovi nájdeme jedného hrdinu, že na každého sebeckého politika je aj jeden oddaný vodca. Učte ho, že na každého nepriateľa je aj jeden priateľ. Viem, …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Učiteľova spoveď

Učiteľova spoveď

Učiteľova spoveď. Pane, som učiteľ. Vybral som si toto povolanie, ktoré mnohí označujú ako poslanie, aby som naplnil svoju ľudskú úlohu a pomohol Ti trochu polepšiť tento svet. Dnes už viem, že tak ako Tebe aj mne sa to darí len pomaly a ťažko. Avšak, nevzdávam sa, lebo flintu hádžu do žita iba slabí a …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Hovorcovia učiteľov

Hovorcovia učiteľov

Hovorcovia učiteľov Niektoré veci tohto sveta berieme ako samozrejmosť, ako niečo, čo tu odjakživa bolo, je a zostane, K takým patrí aj škola. Je síce pravdou, že jej úloha je od konca stredoveku v živote nezastupiteľná a nenahraditeľná, ale z dejín vieme, že s vývojom spoločnosti sa menia jej úlohy, význam i postavenie v spoločnosti. …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Slovo ku Dňu učiteľov

Slovo ku Dňu učiteľov

Slovo ku Dňu učiteľov Keď sa ktoréhokoľvek úspešného človeka na svete spýtate čomu a komu vďačí okrem svojej pracovitosti a usilovnosti za svoje celoživotné úspechy, je viac ako pravdepodobné, že odpovie: – svojim učiteľom, vedomostiam a zručnostiam, ktoré som získal v škole. Učitelia sú skutočne výnimoční ľudia, okrem iného tým, že ich ciele sú výnimočné. …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi PhDr. Jozef Ihnacík, PhD.

PhDr. Jozef Ihnacík, PhD.

Najzraniteľnejšou časťou človeka je jeho „duša“. PhDr. Jozef Ihnavcík, PhD. riaditeľom Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne Riaditeľ Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je tak trochu ako riaditeľ nemocnice na dušu detí a stredoškolákov. Má prehľad o stave myslenia detí a tínedžerov v kraji, rieši ich problémy, pomáha a radí im ako riešiť problémy, konflikty, traumy, ale aj …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Ján Hoško

Ján Hoško

Nevychovávame neraz pre úrady práce? Ján Hoško, odborník na praktickú výučbu žiakov, Bardejov Patrí medzi služobne najstarších odborníkov u nás na odborné školstvo. Predovšetkým praktik a človek s bohatými skúsenosťami s prípravou žiakov na prácu v službách a strojárstve. Ján Hoško z Bardejova strávil 34 pedagogických rokov v pozícii zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie a …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Mgr. Viktor Motus

Mgr. Viktor Motus

Pedagóg, ktorému paleta učarovala Mgr. Viktor Motus, riaditeľ ZŠ v Bánovciach nad Bebravou Takmer celé polstoročie venoval škole. Pozná, ako chutí učiteľský chlieb v meste i na dedine. Okúsil slávu riaditeľského kresla i pád z neho. Má úžasný dar vnímať krásu a dať jej podobu obrazu. Spolu s manželkou Irenkou žije v Bánovciach nad Bebravou. …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Mgr. Maroš Jakim

Mgr. Maroš Jakim

Deti potrebujú veľa dobra a porozumenia . Mgr. Maroš Jakim, Zlatý Amos 2016 Učiteľská profesia je jednou z najťažších a súčasne najdôležitejších v každej spoločnosti. Prinášať ľuďom nové vedomosti, učiť, motivovať, ukazovať krásu poznávania a dobrodružstvá objavovania je mimoriadne zodpovedná úloha. Hovorí sa, že ročne vznikajú a súčasne zanikajú desiatky druhov povolaní. Iba učiteľská profesia …

Viac… Read More

Rozhovory s učiteľmi Mgr. Júlia Čurillová

Mgr. Júlia Čurillová

Školy a učitelia sú srdcom budúcnosti Rozhovor s Mgr. Júliou Čurillovou, riaditeľkou Základnej školy v Bystranoch Mnohí o nej vedia ako o autorke dvoch básnických zbierok, úspešnej recitátorke s nenapodobiteľným hlasom a porotkyni v literárnych a recitačných súťažiach. Mala som česť poznať ju osobne, keď som sa s ňou viackrát stretla na Literárnom Kežmarku. Napokon …

Viac… Read More