Ing. Martin Huba

Ing. Martin Huba

Šach na školách

(rozhovor s Ing. Martinom Hubom, predsedom Slovenského šachového zväzu)

Stretli sme sa ešte v minulom školskom roku na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Práve išiel na dohodnuté stretnutie s ministrom školstva. Cieľom bolo získať podporu projektu, do ktorého sa Slovenský šachový zväz zapojil.

• Čo je cieľom projektu „Šach na školách“?

Najskôr poviem, čo prvoradým cieľom nie je – našim prvoradým cieľom nie je vychovávať veľmajstrov a profesionálnych šachistov. Samozrejme, ak by sa nám niečo také podarilo, bola by to čerešnička na torte, bolo by to vítané.

Cieľom nášho projektu je predovšetkým spopularizovať šach, ako nástroj na zvyšovanie inteligencie našich detí. V dnešnej dobe, keď je vysoká konkurencia a mladí ľudia musia reagovať na rôzne výzvy trhu, tak šach výrazne pomáha orientovať sa, rozhodovať sa v strese, v kritických situáciách, analyzovať, objektívne hodnotiť svoju pozíciu, rozvíjať predvídavosť a rad iných prvkov.

• Ako sú vybudované vaše štruktúry po Slovensku?

V jednotlivých regiónoch máme svojich regionálnych manažérov. Urobili sme systém regionálnych šachových akadémií, ktorých by sme chceli mať až desať. Tieto chceme podporovať aj finančne. Tieto by sa mali metodicky starať o rozvoj šachu vo svojom dosahu, budú robiť dni šachu pre verejnosť a na školách, budú robiť tréningy, komunikovať so záujemcami o ach. Z centra sa zabezpečujú takéto aktivity ťažko.

Okrem toho každý rok vydáme jednu učebnicu šachu a dodáme ročne zhruba na 100 škôl bezplatne rôzny šachový materiál.

• Čo obsahuje okrem toho tento šachový balík?

Predovšetkým sú to stolové šachovnice pre deti a jednu magnetickú šachovnicu na stenu.

• Ako je to s prípravou učiteľov pre prácu so „šachovými deťmi“?

Učiteľov pre túto prácu školíme bezplatne. Niektorí chcú vyučovať šach ako samostatný predmet, iní sa chcú venovať šachu ako záujmovej činnosti. Niekde je šach ako predmet, niekde ako záujmová voľno časová aktivita. Máme záujem akreditovať aj kurz pre vzdelávanie učiteľov v rámci kreditného systému.

• Na koľko škôl sa už váš projekt „Šach na školách“ rozšíril?

Vlani sme s ním boli už na viac ako 150 školách a v tomto roku by sme chceli dosiahnuť stav aby sme boli najmenej na tristo základných a stredných školách. Ročne organizujeme okolo 100 detských šachových turnajov a tak intenzívne vťahujeme do tohto športu aj tých najmenších.

My sa samozrejme nemôžeme porovnávať so šachovo najvyspelejšími krajinami, kde má táto aktivita naozaj silnú štátnu podporu. Turci napríklad investujú ročne do podpory šachu v krajine vôbec a v školách zvlášť až okolo 10 miliónov eur. Šach je veľmi silným fenoménom v školách napríklad v Izraeli, USA a v poslednom čase zažíva šach renesanciu v Škandinávii, najmä vo Švédsku.

• Ako „silný“ je šach u nás a vo svete?

Šachový zväz na Slovensku má okolo 6 tisíc členov, čo nie je málo. Svetová federácia šachu združuje 170 členských krajín. Po futbale je to druhá najsilnejšia športová asociácia na svete. Na štyridsiatej šachovej olympiáde sa napríklad zúčastnilo 155 krajín a súťažilo viac ako 3 000 súťažiacich.

• Máte už aj školské kluby?

Áno, máme, ale na školách sú pre nás najdôležitejšie šachové krúžky. Organizujeme školské súťaže – máme majstrovstvá Slovenska detí do 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov. Po celom Slovensku máme okolo 250 klubov. Kluby majú zasa svoje krúžky. Vytvorili sme si vlastnú matriku členov a máme pomerne presný prehľad o našej základni.

• S akou odozvou sa stretávajú vaše aktivity v školstve?

Pokiaľ ide o školy, je to vždy na aktivite vedení škôl a na učiteľoch. Z ministrov školstva bol k našim aktivitám ústretový pán minister Mikolaj, pán minister Jurzyca nemal záujem stretnúť sa s nami a priaznivé prijatie sa nám dostalo aj od terajšieho ministra, Dušana Čaploviča.

• S akou odozvou sa stretáva projekt „Šach na školách“?

Najmä od učiteľov a žiakov máme fantastické odozvy. Možno je to aj tým, že šach je v podstate veľmi jednoduchá hra, ktorú sa možno naučiť hrať za päť minút. Samozrejme, otázka je, ako dokáže človek dokáže „poťahovať“, časom sa však každý šachista dokáže poriadne zdokonaliť.

• Z ktorej spolupráce so školami máte radosť?

Teší nás, že jedným za autorov našich učebníc šachu je riaditeľ Základnej školy v Ružomberku. U neho sa šach vyučuje ako nepovinný predmet. Uvažujeme o tom, že by bolo možno zaujímavé urobiť u nás na školách aj výskum, aký vplyv má šach na myslenie žiakov. Bolo by zaujímavé urobiť učebné osnovy šachu ako nepovinného predmetu. V minulosti u nás už také pokusy boli.

• Kde je šach na školách najrozšírenejší?

Pokiaľ vieme, tak je to v Arménsku. Možno je to preto, že o šachistoch sa hovorí, že je to najinteligentnejšia organizovaná skupina ľudí, a v tejto krajine majú ambiciózneho prezidenta, ktorý tento šport mimoriadne podporuje.

• Čo vás v poslednom čase najviac potešilo?

Snáď najmä to, že sa nám podarilo oživiť vydávanie šachovej literatúry, čo u nás dosť chýbalo. Verím, že táto bude skoro bohato zastúpená v žiackych i školských knižniciach našich škôl a školských zariadení.

Ľubomír Pajtinka, 2014 in: Učiteľské noviny