Rozhovory s osobnosťami PaedDr. Lucia Dítětová

PaedDr. Lucia Dítětová

Správne miesto pre správneho človeka www.istp.sk bezplatný pomocník pre všetkých na trhu práce. PaedDr. Lucia Dítětová, expertka pre trh práce Určite každý z nás si aspoň raz v živote položil otázky súvisiace s uplatnením sa na trhu práce ako napr. „Koľko zarába stavbyvedúci?“ alebo „Som dostatočne pripravený na prácu učiteľa, budem spĺňať požiadavky zamestnávateľa?“. O …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami Prof. PhDr. Ľudovít Killár, CSc.

Prof. PhDr. Ľudovít Killár, CSc.

Prospievame vo vedomostiach, zaostávame v mravoch, alebo, Výchovu a vzdelávanie nemožno oddeľovať. Rozhovor s prof. PhDr. Ľudovítom Kilárom, CSc., ministrom školstva v rokoch 1986 – 1989 Ministrom školstva sa stal v roku 1986 a vo svojej funkcii zostal až do konca roka 1989. Bol teda posledným ministrom školstva pred prevratom. Potom sa ocitol v úzadí …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami Robert Filgas (ČR)

Robert Filgas (ČR)

Pohľad na súčasnú školu očami filozofa O úpadku vzdelanosti. Robert Filgas ,filozof a pedagóg Vzdelanosť upadá. Mládež je čím ďalej tým viac informovanejšia a čím ďalej tým menenej vzdelaná. Možno platí priama úmera, totiž, čím väčšia informovanosť, tým menšia vzdelanosť. Čím to je? Čím to je, že spoločnosť, ktorá vynakladá toľko prostriedkov na vzdelanie je …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami PaedDr. Ružena Smatanová

PaedDr. Ružena Smatanová

Slovo a písmo má slúžiť dobru a múdrosti. PaedDr. Ružena Smatanová, spisovateľka Slovo bolo na začiatku poľudšťovania človeka. Dalo mu v jeho dejinách nový rozmer. Jeho význam vo všetkých možných rozmeroch sa ešte zvýšil. Aj preto sa vo všetkých školských systémoch nachádza na prvom mieste každého žiaka v prvom riadku vysvedčenia jeho materinský a štátny …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami Doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš

Doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš

Divadlo i škola – to sú chrámy dobra a poznania. Mgr. art. Juraj Sarvaš, herecká legenda Legenda slovenského herectva, scenárista, režisér, organizátor a najmä vynikajúci recitátor majster Doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš sa narodil na výročie pádu Bastily a v tomto roku bude sláviť neuveriteľnú osemdesiatku. Vynikajúci človek, ale aj vlastenec v tom najhlbšom význame …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami MUDr. Juraj Vančík

MUDr. Juraj Vančík

Lieči hudbou i medicínou MUDr.Juraj Vančík CSc., lekár a spevák MUDr. Juraja Vančíka CSc. som po prvý raz stretol pred pár rokmi na päťdesiatke jedného kamaráta. Vtedy, pre mňa ešte neznámy chlapík zobral po oficialitách do rúk gitaru a pre oslávenca urobil takú hudobnú zábavu, akú som dávno nevidel. Keď mi ho potom kamarát predstavil …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami Prof. PaedDr. René Bílik

Prof. PaedDr. René Bílik

Školstvo, vzdelanie a múdrosť potrebujú úctu, nie pohŕdanie prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan Pedagogickej fakulty v Trnave Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave je najlepšia spomedzi všetkých pedagogických fakúlt na Slovensku. Akademická rankingová a ratingová agentúra každoročne zverejňuje hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o verejne dostupné údaje o kvalite vzdelávania a …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami Mgr. Peter Valo

Mgr. Peter Valo

Autor Zlejka hovorí o dobrej výchove a vzdelávaní. Mgr. Peter Valo, spisovateľ a publicista Mgr. Peter Valo je slovenskej verejnosti známy ako spisovateľ, dramatik, novinár a publicista, ale aj ako „srandista“. V nitrianskom divadle mali premiéru historické drámy Knieža a Bratia z obdobia Veľkej Moravy, ktoré napísal spolu s Ivanom Hudecom. Divákov si získal svojou …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami Mgr. Oliver Solga

Mgr. Oliver Solga

Človek je súčasťou priestoru v ktorom žije. Mgr. Oliver Solga, primátor, karikaturista, spisovateľ Najlepším mestom pre podnikanie na Slovensku je Pezinok. Opakovane sa potvrdzuje, že nielen pre podnikanie, ale aj pre normálny, každodenný život. V oblasti podnikania sa práve Pezinok stal víťazom unikátneho projektu Najlepšie mesto pre biznis na Slovensku a porazil tak 137 konkurentov …

Viac… Read More

Rozhovory s osobnosťami Prof. Ondrej Sliacky

Prof. Ondrej Sliacky

Kam chodí Slniečko… O Slniečku, o literatúre pre deti a mládež, o čítaní a čítankách sa rozprávame s profesorom Ondrejom Sliackym Študoval na Pedagogickej škole v Lučenci pre vzdelanie učiteľov národných škôl, slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako redaktor obrodného týždenníka Kultúrny život, po jeho zlikvidovaní bol redaktorom vo vydavateľstve …

Viac… Read More